ATTESTER

 

Attester

Pris

Kørekort

450,-

Afbestilling af rejse

600,-

Sygemelding/mulighedserklæring

600,-

Ansøgning om handicapskilt

Ansøgning om medicintilskud

600,-

250,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige attester efter overenskomstmæssige takster.
Forsikringsattester udenfor overenskomst afregnes efter følgende timetakst: 2.000,- ekskl. moms.
Der afregnes pr. påbegyndt halve time.