JUNE GRØNHØJ, SYGEPLEJERSKE

Uddannet sygeplejerske i 2003 ved Aarhus Sygeplejeskole. Arbejdet i akutafdeling, kar- og thoraxkirurgi samt almen praksis. 
Tilknyttet praksis siden januar 2018. 

Arbejder med: 

 • kronikerkontrol (diabetes, KOL, forhøjet blodtryk/hjertekar-lidelser, astma)
 • INR kontrol
 • akutte luftvejsinfektioner
 • blodprøver og laboratorie prøver
 • børneundersøgelser 2 og 4 år
 • livsstil / sundhedstjek / Wegovy-forløb
 • p-pillekontrol
 • psykiatriske sygdomme depression / angst
 • vaccinationer
 • sårbehandling
 • øreskylning
 • sygebesøg

 

JANIE SEVERINSEN, SEKRETÆR

Uddannet sundhedssekretær i 2006 ved Århus Købmandsskole. Siden da arbejdet som lægesekretær. 
Tilknyttet praksis siden 2014.

Arbejder med

 • visitation/tidsbestilling, receptfornyelser, transkription og journalføring
 • blodprøvetagning og hjertekardiogram (EKG)
 • halspodninger, vaccinationer og B12-injektioner
 • urinundersøgelser og graviditetstest
 • dosispakke
 • vareindkøb, regnskab og hjemmeside