BLODTRYKSAPPARATER


HJEMME-BLODTRYKSAPPARAT
Du kan til enhver tid låne et hjemme-blodtryksapparat i klinikken, forudsat at vi har et apparat hjemme.
Blodtrykket tages over tre dage, med tre målinger morgen og tre målinger aften. 
Det er vigtigt for den videre behandling, at alle (18 målinger) er foretaget og noteret. 
Ofte vil vi bede dig indskrive målingerne i det elektroniske tilbagemeldingssystem 'Web-patient'. 
Systemet er både sikkert at anvende (log-on via NEMID/MitID) og særdeles brugervenligt. 
Er du mere tryg ved at skrive målingerne op med pen på papir, har vi naturligvis også et skema, du kan få udleveret.
Apparatet afleveres til sekretæren, på den aftalte returneringsdato.
Bemærk venligst, at der ved mangelfuld returnering vil blive rejst et erstatningskrav på kr.750,-.

DØGN-BLODTRYKSAPPARAT
Hvis lægen vurdere at der er behov for yderligere målinger, har vi mulighed for at udstyre dig med vores døgnblodtryksapparat.
Manchetten monteres på din ene overarm og apparatet stikkes i lommen. Herefter vil apparatet selv aktivere og måle dit blodtryk cirka 30 gange over det næste døgn - også om natten!
Dagen efter afleveres apparatet som aftalt med læge eller sygeplejerske.