KONSULTATION

Morten Krag modtager patienter efter aftale i tidsrummet mellem kl.09:00-15:30 mandag til torsdag og fredag indtil kl.12:00.
For at lette tilgængeligheden skelner vi imellem en akuttid på 10 minutter (sammedags-tid) til en nyopstået problemstilling,
og en planlagt tid (15 min) til én større eller få mindre problemstillinger. 

Konsultationer ved sygeplejersken foregår mellem kl.08:30 og 15:00 (onsdag kl 15.30).

Såfremt du blot skal aflevere en urinprøve kan dette ske uden tidsbestilling i ovennævnte tidsrum, dog bedes man ALTID henvende
sig til sekretæren, før urinprøven efterlades - HUSK at skrive navn og fødselsdag på prøven. 

EFTER LUKKETID
Om fredagen lukker vi som oftest kl.12:00. Lægedækningen mellem kl.12:00 - 16:00 ved akut opstået sygdom, varetages af vores vagtring på 6 læger i byen - hvilken læge der dækker på den aktuelle fredag, oplyses på telefonsvaren.
Det er de samme læger, som vi henviser til ved kurser, ferielukning o.lign.
Efter kl.16:00, i weekenden og på helligdage kan Lægevagten kontaktes på telefon 70 11 31 31.