TOLK

Grundet en lovændring pr.1.juli 2018 skal alle der har boet i Danmark i mere end 3 år, selv betale for brugen af tolk. 

Gebyret opkræves og administreres af Region Midt og beløber sig i øjeblikket på kr.334,-.
BEMÆRK! Vi har som lægeklinik intet med afregningen af disse gebyrer. 
Alle spørgsmål vedrørende betaling og opkrævning bedes derfor rettet til Region Midt. 

Vi er naturligvis stadig behjælpelige med at bestille tolk, hvis det ønskes.