URINPRØVER

Ved mistanke om en urinvejsinfektion, er man velkommen til at aflevere en urinprøve uden forudgående tidsbestilling,
dette gælder dog ikke børn under 15 år.

Hvis man ikke i forvejen har kontaktet os telefonisk, vil vi meget gerne om man vil udfylde et spørgeskema, ved ankomsten
i klinikken (de ligger klar der hvor urinprøven skal afleveres). Skemaet bruger vi til at vurdere den videre behandlingsplan.

Det er særligt vigtigt, at oplyse os om man er gravid eller kateterbærer.

Bemærk venligst at urinprøver taget i hjemmet, skal være os ihænde senest 30 minutter efter prøvetagningen.