VANEDANNENDE MEDICIN

Jævnfør 'Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler' afsnit 2.2.1,  skal receptfornyelse af vanedannende
medicin fremover foregå ved personligt fremmøde i klinikken. 
Det vil sige, at man ikke længere kan genbestille sovemedicin, morfinpræparater, beroligende og ADHD-medicin pr. telefon eller
via vores hjemmeside/mail. 

Man behøver ikke at bestille tid for at få fornyet sin recept, men henstilles til at komme i nedenstående tidsrum og samtidig tage
højde for, at der kan opleves ventetid.

Morten Krags patienter kan henvende sig ved personligt fremmøde i tidsrummet fra kl.09.30-10.30 samt onsdage fra kl.15.00-15.30.

Er man grundet fysiske skavanker forhindret i at komme i klinikken, bedes man kontakte lægen pr. telefon mellem kl.08.00-09.00
mhp. en videre behandlingsplan.